HTX đã mạnh dạn mở rộng quy mô nuôi cá từ 20 lồng lên 60 lồng, xuất bán hàng tấn cá tươi cho thị trường mỗi ngày.