Chối sấy Lạnh Buôn Đôn

Sản phẩm được chế biến từ nguồn Chuối mốc(chuối sứ) tại Buôn Đôn Phú Nông Farm, không phân thuốc bảo vệ thực vật, không chất bảo quản

TƯ VẤN TRỰC TIẾP