Sản phẩm được thu hái từ thiên nhiên, không phân thuốc bảo vệ thực vật, không chất bảo quản...