Sản phẩm được chế biến từ nguồn Da Bò tại Buôn Đôn, không tẩm ướp, không chất bảo quản, chế biến thủ...