Sản phẩm được chế biến từ nguồn Da Bò tại Buôn Đôn, không tẩm ướp, không chất bảo quản, chế biến thủ...

Sản phẩm được chế biến từ nguồn Chuối mốc(chuối sứ) tại Buôn Đôn Phú Nông Farm, không phân thuốc bảo...

Sản phẩm được chế biến từ nguồn sả chanh tại Buôn Đôn, không phân thuốc bảo vệ thực vật, không chất ...

Sản phẩm được thu hái từ thiên nhiên, không phân thuốc bảo vệ thực vật, không chất bảo quản...