Sản phẩm được chế biến từ nguồn Chuối mốc(chuối sứ) tại Buôn Đôn Phú Nông Farm, không phân thuốc bảo...

Sản phẩm được chế biến từ nguồn sả chanh tại Buôn Đôn, không phân thuốc bảo vệ thực vật, không chất ...